Transport wodny Chojnice

Transport wodny to rodzaj transportu, który w całości odbywa się po śródlądowych drogach wodnych. Jego celem jest przewóz towarów (całokontenerowych, drobnicowych) lub też pasażerów. Najczęściej drogą wodną przewożone są:

  • kontenery, znajdujące się głównie przy portach morskich,
  • ładunki wielkogabarytowe, ciężkie oraz wrażliwe na wstrząsy,
  • ładunki masowe, które znajdują sąsiedztwie dróg wodnych.

Transport wodny – zalety

Do zalet transportu wodnego można zaliczyć:

  • niewielką liczbę kolizji, brak konieczności usuwania następstw różnych wypadków bądź kolizji,
  • niską emisję hałasu oraz energochłonność,
  • umiarkowane wstrząsy,
  • niewielki poziom emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery,
  • dużą trwałość środków transportu.

Transport wodny z Europa Logistics

Nasza firma zajmuje się organizowaniem transportu wodnego. Pomagamy przedsiębiorcom z różnych branż w znalezieniu odpowiedniego, dopasowanego do ich potrzeb przewozu. Każdorazowo optymalizujemy koszty takiego transportu, a także szukamy najlepszych rozwiązań.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.