Transport lądowy

Transport lądowy wykonywany jest na lądzie i obejmuje przewóz towarów lub też osób na dowolną odległość. Ma on stosunkowo duże znaczenie dla całej gospodarki oraz codziennego życia wielu osób, ponieważ obejmuje między innymi dojazdy na wakacje, do szkoły, innej miejscowości, ale przede wszystkim gwarantuje sprawne dostawy do przemysłu oraz usług. Można wyróżnić kilka rodzajów transportu lądowego: drogowy, kolejowy i tak zwany specjalny. Firma Europa Logistics zajmuje się organizowaniem transportu lądowego dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w całej Polsce i Europie. Pomagamy dzięki temu firmom w usprawnianiu działania ich pracy.

Rodzaje transportu lądowego

  • Drogowy – przewóz ładunków i osób po drogach asfaltowych. Głównymi zaletami są niskie koszty organizacji, dowóz pod same drzwi.
  • Kolejowy – transport ludzi, towarów specjalnymi wagonami, ciągniętymi przez lokomotywę. Przewóz ten jest niezwykle opłacalny. Umożliwia transport dowolnej ilości ładunków na sporych odległościach, np. z Europy do Azji.
  • Specjalny – przy pomocy instalacji ropociągowych, rurociągów, taśmociągów transportowane są surowce.

Zapraszamy do skorzystania z oferty.

Transport lądowy – zalety

Transport lądowy towarów, obejmujący transport drogowy oraz kolejowy, jest nieodłącznym elementem logistyki na całym świecie. Zawdzięcza to szeregowi swoich zalet, które uczyniły go dominującym sposobem przewozu ładunków. 

Transport lądowy towarów jest niewątpliwie jednym z najbardziej elastycznych sposobów przewozu. Dostarcza ładunki „od drzwi do drzwi”, eliminując konieczność przenoszenia towarów pomiędzy różnymi środkami transportu. Oznacza to, że towar może być dostarczony bezpośrednio od dostawcy do odbiorcy, co skraca czas dostawy i zmniejsza ryzyko uszkodzeń. 

Co więcej, transport ten jest doskonałym rozwiązaniem dla przewozu towarów na krótkie i średnie dystanse. Jest to zazwyczaj szybsze i mniej skomplikowane niż korzystanie z transportu morskiego lub lotniczego, które wymagają załadowania i rozładunku w portach lub na lotniskach.

Kolejną zaletą transportu lądowego jest jego przystępność. Infrastruktura drogowa i kolejowa jest powszechnie dostępna w większości krajów, co sprawia, że jest to opcja dostępna dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości.

W Europa Logistics zajmujemy się organizowaniem transportu lądowego. Współpracujemy z firmami i osobami prywatnymi. Zapraszamy do skorzystania z oferty.